Với quảng cáo Google Shopping by Haravan, hệ thống Haravan sẽ thực hiện:

- Tạo tài khoản quảng cáo mới với tên chính là tên website của bạn domain.myharavan.com

- Tự động tạo conversion tracking - Thẻ chuyển đổi Xem và Mua hàng (View - Purchare )

Sau khi bạn hoàn tất luồng khởi tạo Google Shopping by Haravan bạn sẽ nhận email xác nhận và đăng nhập vào tài khoản.

Tài khoản bạn được khởi tạo kèm chiến dịch quảng cáo Google Smart Shopping.

Bước 1: Chọn nút Tools/Công cụ (Góc trên bên phải màng hình, hình cái cơ lê)

Bước 2: Chọn "Billing and Payments" 

Bước 3: Khởi tạo thanh toán 

Lưu ý: Postcode của Hồ Chí Minh là 70000 - Hà Nội là 10,000 

Payment Aumont : Số tiền bạn sẽ thanh toán trước phí quản cáo cho Google Ads

Payment method: Thông tin thanh toán, với Google Ads bạn có thể thanh toán bằng Visa/Master Card 

Card number - Số thẻ tín dụng 

MM/YY - Tháng và năm hết hạn

CVC - Mã bảo mật phía sau thẻ

Card holder name - Tên chủ sở hữu thẻ 


Hoàn tất các nội dung trên để có thể thêm tiền vào tài khoản.
Khi tài khoản hết tiền Google sẽ gửi thông báo qua email cho bạn. Bạn có thể đi theo hướng dẫn trên để quay lại phần Payment để thanh toán thêm ngân sách cho Google