Bạn có thể tạo nhiều địa điểm bán hàng với HaraRetail, từ đó bạn có thể quản lý tồn kho ở từng điểm bán và từ đó phối hợp tối ưu số lượng đơn hàng cho từng cửa hàng của bạn. 


Mở rộng chuỗi cửa cũng sẽ giúp doanh nghiệp của bạn nâng cao được nhận diện thương hiện và mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất về sản phẩm và dịch vụ dành cho khách hàng của bạn.Mục lục:

1. Cấu hình địa điểm mặc định


Khi mới bắt đầu đăng ký sử dụng HaraRetail, địa điểm bán hàng của bạn sẽ có tên là Địa điểm mặc định và chưa có các thông tin chi tiết của địa điểm đó như Địa chỉ, Email, Số điện thoại... Vì thế bạn sẽ cần hoàn tất các thiết lập này để giúp khách hàng nắm được đầy đủ thông tin, đây sẽ được xem như chi nhánh chính, hoặc trụ sở chính của doanh nghiệp. 


Cấu hình địa điểm mặc định trên HaraRetail - Desktop


Các bước thiết lập như sau:

Bước 1:

Trên trang bán hàng của HaraRetail, bạn hãy bấm vào nút Bán hàng bên góc trái, phía trên màn hình.Bước 2:

Menu quản lý các tính năng sẽ hiện ra, sau đó bạn hãy bấm vào menu Đổi chi nhánh bán hàng để chuyển sang danh sách các Chi nhánh bán hàng.Bước 3:

Bấm vào Thêm chi nhánh để chuyển sang hệ thống quản lý cửa hàng với Haravan.Tip
  • Bạn có thể bỏ qua 3 bước trên bằng cách đăng nhập trực tiếp vào hệ thống quản lý cửa hàng Haravan.


Bước 4:

Một màn hình mới sẽ được mở ra và bạn sẽ được chuyển trang hệ thống quản lý cửa hàng Haravan. Ở thanh menu, bạn bấm vào nút Cấu hình.Bước 5:

Chọn Địa chỉ để truy cập tính năng quản lý địa chỉ bán hàng.Bước 6:

Chọn Địa điểm mặc định,


Bước 7:

Bạn hãy đổi Tên và cập nhật thông tin mới cho địa điểm mặc định -> Bấm LưuLưu ý
  • Bạn không thể bỏ trống phần thông Số điện thoại của địa điểm kinh doanh.
  • Nếu đây cũng là địa điểm nhận hàng cho các nhà vận chuyển, bạn hãy chọn vào ô Địa chỉ lấy hàng và điền đầy đủ các thông tin về Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện và Phường/Xã để giúp nhà vận chuyển dễ dàng tìm thấy địa điểm của bạn.
Cấu hình địa điểm mặc định trên HaraRetail - Moblie


Các bước thiết lập như sau:

Bước 1:

Trên màn hình bán hàng của HaraRetail - Moblie, chọn Cửa hàng.Bước 2:

Chọn Địa chỉ bán hàng.
Bước 3:

Chọn Thêm hoặc chỉnh sửa địa chỉBước 4:

Chọn Địa điểm mặc định.


Bước 7:

Đổi Tên và cập nhật thông tin cho địa điểm.


Lưu ý
  • Bạn không thể bỏ trống phần Tên, Số điện thoại, Quốc giaTỉnh/Thành phố của địa điểm kinh doanh.
  • Nếu đây cũng là địa điểm nhận hàng cho các nhà vận chuyển, bạn hãy chọn vào ô Địa chỉ lấy hàng và điền đầy đủ các thông tin về Quận/Huyện và Phường/Xã để giúp nhà vận chuyển dễ dàng tìm thấy địa điểm của bạn.Bước 8:

Kéo màn hình xuống cuối cùng và bấm Lưu.2. Thêm địa điểm bán hàng mới


Nếu bạn có nhiều hơn 1 cửa hàng, bạn có thể thêm chúng vào hệ thống quản lý của HaraRetail với các bước sau đây:


Bước 1:

Trên trang bán hàng của HaraRetail, bấm vào nút Bán hàng bên góc trái, phía trên màn hình.Bước 2:

Bấm vào menu Đổi chi nhánh bán hàng.Bước 3:

Bấm vào Thêm chi nhánh.Tip
  • Bạn có thể bỏ qua 3 bước trên bằng cách đăng nhập trực tiếp vào hệ thống quản lý cửa hàng Haravan.


Bước 4:

Một màn hình mới sẽ được mở ra và bạn sẽ được chuyển trang hệ thống quản lý cửa hàng Haravan. Ở thanh menu, bạn bấm vào nút Cấu hình.Bước 5:

Chọn Địa chỉBước 6:

Bấm vào nút Tạo địa chỉ mới 

Bước 7:

Điền tên và các thông tin cho địa điểm bán hàng của bạn -> Bấm Lưu.Lưu ý
  • Bạn không thể bỏ trống phần Tên, Số điện thoại, Quốc giaTỉnh/Thành phố của địa điểm kinh doanh.
  • Nếu đây cũng là địa điểm nhận hàng cho các nhà vận chuyển, bạn hãy chọn vào ô Địa chỉ lấy hàng và điền đầy đủ các thông tin về Quận/Huyện và Phường/Xã để giúp nhà vận chuyển dễ dàng tìm thấy địa điểm của bạn.