Khi bạn bán hàng với HaraRetail, luôn có những cộng đồng để giúp đỡ bạn. Ngoài trung tâm tư vấn của Haravan, còn có nhiều sự hỗ trợ từ bên ngoài có thể giúp bạn giải đáp thắc mắc, nâng cao kĩ năng và có những sự kiện, hội thảo chuyên ngành sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cũng như xây dựng mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp khác.Những cộng đồng và sự kiện hiện có


  • Học viện Haravan - Những bài viết về kinh doanh, bán lẻ, thương mại điện tử và vận hành doanh nghiệp