Có rất nhiều việc mà Nhà bán hàng có thể thực hiện cho một đơn hàng: tạo đơn, các thao tác chỉnh sửa, các thao xử lý,... 


Tuy nhiên, có một số thao tác mà theo Haravan, hữu ích với Nhà bán hàng trong việc quản lý đơn hàng.


Mục lục:


1. Lưu trữ/Bỏ lưu trữ    


Lưu trữ đơn hàng thường được Nhà bán hàng chọn khi đơn hàng đã hoàn thành (đã giao hàng, đã thanh toán). 


Có 2 cách lưu trữ đơn hàng:

 • Từng đơn hàng 
 • Nhiều đơn hàng


Từng đơn hàng 

 1. Từ trang danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng nhấp chọn đơn hàng cần đặt lại.
 2. Nhấp vào biểu tượng "...", chọn Lưu trữ.


Việc lưu trữ được hệ thống ghi nhận và thực hiện. Nếu để ý, Nhà bán hàng có thể nhìn thấy được thông báo "Lưu trữ thành công" từ màn hình đơn hàng.


Nhiều đơn hàng

 1. Tại trang danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng chọn các đơn hàng cần thao tác. Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm hoặc bộ lọc đơn hàng để truy xuất danh sách phù hợp hơn.
 2. Nhấp vào Chọn thao tác. Chọn Lưu trữ đơn hàng đã chọn hoăc Bỏ lưu trữ đơn hàng đã chọn.
 3. Nếu Nhà bán hàng chọn Lưu trữ đơn hàng đã chọn. Nhà bán hàng chọn các nhãn cần thêm, sau đó nhấn Lưu trữ.
 4. Nếu Nhà bán hàng chọn Bỏ lưu trữ đơn hàng đã chọn. Nhà bán hàng chọn các nhãn cần thêm, sau đó nhấn Bỏ lưu trữ.

2. In đơn hàng     


Đơn hàng trong nhiều trường hợp có thể xem như hóa đơn bán hàng, do đó đôi khi Nhà bán hàng cần truy xuất đơn hàng dưới dạng giấy đê gửi cho Khách mua hàng. 


Nhà bán hàng cũng có thể in đơn hàng cho mục đích  lưu trữ hay quản lý.


Để in đơn hàng: 

 1. Từ trang danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng nhấp chọn vào đơn hàng cần in.
 2. Trong chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng chọn nút In ở góc trên cùng bên phải.

 3. Hệ thống kết nối với cài đặt máy in của Nhà bán hàng và thực hiện in đơn hàng.
  • Trước khi Print, Nhà bán hàng có thể tùy chỉnh một số cài đặt như máy in, layout, cỡ giấy, lề,..
  • Ngoài mẫu in thông dụng như hình minh họa lấy mặc định từ hệ thống Haravan, Nhà bán hàng có thể tùy chỉnh mẫu in.

3. Gửi lại email cho khách hàng    


Bên cạnh việc cấu hình thông báo về các email gửi cho khách hàng, Nhà bán hàng còn có thể thực hiện gửi lại các email cho khách hàng, với một số mẫu mà hệ thống hỗ trợ: 

 • Email xác nhận đơn hàng
 • Email xác nhận vận chuyển


Việc gửi các email này đều thực hiện từ trong phần Lịch sử của đơn hàng.
Email xác nhận đơn hàng 


Ngoài email xác nhận đơn hàng tự động, hệ thống Haravan còn hỗ trợ Nhà bán hàng gửi lại cho Khách mua hàng khi Nhà bán hàng muốn nhắc nhở hay khi Khách mua hàng có nhu cầu xem lại thông tin đơn hàng thông qua email xác nhận đơn hàng.


Để gửi Email xác nhận đơn hàng, trong phần Lịch sử, Nhà bán hàng xem mục “Email xác nhận đơn hàng đã được gởi đến khách hàng”, nhấn chọn Gửi lại


Khi cửa sổ thông báo hiện ra, Nhà bán hàng chọn Gửi để xác nhận. Hệ thống thông báo gửi email thông báo đến khách hàng.Hệ thống không không giới hạn số lượng tối đa việc gởi lại này.


Email xác nhận vận chuyển


Cũng tương tự như Email xác nhận đơn hàng, Email xác nhận vận chuyển cũng nằm trong phần Lịch sử của đơn hàng, và Nhà bán hàng có thể gửi với số lượng không giới hạn.


Trong phần Lịch sử của chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng xem mục "Email xác nhận vận chuyển đã được gởi đến khách hàng”, nhấn chọn Gửi lại


Khi cửa sổ thông báo hiện ra, Nhà bán hàng chọn Gửi để xác nhận. Hệ thống thông báo gửi email thông báo đến khách hàng.