Bài viết sẽ hướng dẫn nhà bán hàng các thao tác để hoàn tất một đơn hàng trên HaraRetail

MỤC LỤC


Một số khái niệm


Khái niệm

Ý nghĩa

Tạm tính

Số tiền mặt khách hàng đưa

Khuyến mãi

Số tiền khách hàng được khuyến mãi

Thành tiền

Tổng hoá đơn

Phí vận chuyển

Chi phí vận chuyển đối với những đơn hàng mua tại cửa hàng nhưng không lấy hàng, và muốn cửa hàng chuyển hàng.


Tạo đơn hàng mới 

Bước 1: Chọn sản phẩm

2 cách để tìm kiếm sản phẩm mà khách hàng muốn mua:

 • Cách 1: Nhập tên sản phẩm hoặc barcode của sản phẩm
 • Cách 2:  Nhấn vào danh sách sản phẩm -> Tìm kiếm sản phẩm cần thiết 


Bước 2: Nhập thông tin khách hàng

Khi nhập thông tin khách hàng để tạo đơn hàng bao gồm hai trường hợp: 

 • Khách hàng đã từng mua hàng tại cửa hàng

Trường hợp này, bạn nhập số điện thoại/email của khách hàng để tìm kiếm thông tin khách hàng đã lưu trong hệ thống.


 • Khách hàng chưa từng mua hàng tại cửa hàng

Trường hợp này, bạn chọn Tạo mới khách hàng hoặc nhấn vào dấu + bên cạnh ô tìm kiếm cửa hàng để lưu thông tin khách hàng mới. 


Bước 3: Thêm Khuyến mãi (không bắt buộc)

 • Giảm theo số tiền cố định
 • Giảm theo phần trăm
 • Áp dụng mã khuyến mãi 

Chỉ có thể thêm khuyến mãi khi Cho phép thêm khuyến mãi tại cửa hàng thiết lập trong mục Cấu hình -> Cấu hình chung


Bước 4: Thanh toán

Có hai phương thức thanh toán:

 1. Thanh toán tại cửa hàng
 2. Thanh toán online: Khi nhà bán hàng chọn hình thức thanh toán online, hệ thống sẽ tạo đơn hàng và hiển thị mã QR. Khi người mua quét mã xong, hệ thống sẽ điều hướng họ tới trang check-out trên website để thực hiện lựa chọn hình thức thanh toán online.

Bước 5: Khi chọn phương thức thanh toán online, hệ thống sẽ hiển thị mã QR trong thông báo tạo đơn hàng thành công để khách hàng quét và thực hiện thanh toán. 

Các đơn hàng được thanh toán trực tuyến đều sẽ được ghi nhận trong mục Chuyển caBáo cáo bán hàng.


Lưu ý |

 • Trong trường hợp nhà bán hàng chưa tích hợp các phương thức thanh toán online trong cấu hình Haravan, nhà bán hàng vẫn có thể ghi nhận lại các khoản thanh toán online của khách hàng bằng cách chọn vào logo của các phương thức và nhập số tiền đã nhận. Xem thêm hướng dẫn tích hợp các phương thức thanh toán online tại đây

 • Tính năng thanh toán online sẽ được mặc địnhẩn, do đó để bật phương thức thanh toán online trên màn hình bán hàng, nhà bán hàng cần vào admin, chọn Cấu hình > Cấu hình chung > Bán hàng, Chọn hiển thị phương thức thanh toán online.


Hướng dẫn thanh toán một phần 

Với những sản phẩm có giá trị lớn, khách hàng sẽ có nhu cầu thanh toán trước một phần hóa đơn và sau đó sẽ hoàn tất thanh toán sau. HaraRetail sẽ hỗ trợ nhà bán hàng ghi nhận phần tiền trả trước cho đơn hàng ngay khi tạo đơn hàng.

Để thực hiện ghi nhận thanh toán một phần, nhà bán hàng thực hiện:

1. Thực hiện tạo đơn hàng trên giao diện POS

2. Tại mục Tiền mặt, bạn thực hiện nhập số tiền thanh toán trước của khách hàng

3. Chọn Thanh toán -> Xác nhận để hoàn tất đơn

Lưu ý:

- Nhà bán hàng cũng có thể chọn lại hình thức thanh toán khác bằng cách xóa hình thức Tiền mặt và chọn lại hình thức thanh toán khác. 


- Trong trường hợp người mua thanh toán thông qua nhiều hình thức thanh toán khác nhau, bạn cũng có thể chọn thêm hình thức thanh toán khác.


Một số câu hỏi thường gặp

1. Làm sao để sử dụng CTKM và mã KM đã tạo trong mục Khuyến mãi?

Nếu bạn đang thiết lập chương trình khuyến mãi trên trang admin, hệ thống sẽ tự động áp dụng khuyến mãi khi đơn hàng đạt điều kiện và mức khuyến mãi bạn đã thiết lập trên đơn hàng sẽ áp dụng dựa trên giá đã khuyến mãi

Để áp dụng mã khuyến mãi, bạn chọn mục Khuyến mãi -> chọn Mã khuyến mãi và áp mã khuyến mãi đã tạo

Nếu áp dụng mã khuyến mãi được thiết lập không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi, hệ thống sẽ tự động loại bỏ chương trình khuyến mãi đang áp dụng cho đơn hàng và thay thế bằng mã khuyến mãi bạn vừa thêm vào. Ngược lại, khi bạn xóa mã khuyến mãi vừa thêm trên đơn, hệ thống sẽ tự động áp dụng lại chương trình khuyến mãi mà đơn hàng đạt điều kiện.

2. Làm sao để ẩn phần phí vận chuyển trên màn hình tạo đơn hàng?

Bạn có thể ẩn trường thông tin phí vận chuyển bằng cách vào Cấu hình -> Chọn Cấu hình chung -> Tắt tính năng “Cho phép hiển thị phần thêm phí vận chuyển khi tạo đơn hàng”.