Nguyên nhân là do đơn hàng được đặt từ Cửa hàng trên fanpage.


Khi đó, việc cập nhật thay đổi từ Haravan sang Fanpage có thể bị trễ (theo quy tắc của Facebook), dẫn đến khi khách hàng đặt hàng thì trên Cửa hàng fanpage vẫn lưu là còn hàng.


Để xử lý tình trạng này, bạn vào Trang quản trị Haravan ➨  FacebookTài khoản ➨ chọn Cấu hình link sản phẩm đến Trang chi tiết sản phẩm là được.


Bạn vui lòng tham khảo thêm bài hướng dẫn Facebook shop.