Để tải và gửi ảnh khi trả lời cuộc hội thoại trong Harapage, tệp đó phải có định dạng ảnh (JPG, PNG, GIF, TIFF,  BMP). Các trường hợp khác (file PDF, file Word,...), thì không được tính là file ảnh, bạn phải chuyển đổi về file ảnh thì mới gửi đi được.Khi gửi ảnh và hệ thống báo lỗi, bạn cũng có thể thử một số mẹo sau:

 • Sử dụng trình duyệt ẩn danh.
 • Xóa cache và lịch sử web.
 • Tải lên kho ảnh rồi mới thực hiện gửi đi.
 • Cài đặt lại nền tảng Messenger.
  1. Bạn vào mục Cài đặtNền tảng Messenger ➨ chọn như hình.  2. Bạn ngắt kết nối Harapage và kết nối lại.
   (Vui lòng xem chi tiết hơn tại đây).