Chào Nhà bán lẻ!
Sau khi thiết lập chiến dịch thành công, bước tiếp theo bạn cần đồng bộ thông tin các sản phẩm lên Google Merchant Center.

Và trước khi đồng bộ, bạn cần xác định các sản phẩm mà bạn muốn triển khai trong chiến dịch lần này.
Sau khi có được danh sách sản phẩm mong muốn, bạn có thể đồng bộ theo 02 cách sau đây:


01. Từng sản phẩm:


Vào menu "Sản phẩm" > Chọn sản phẩm muốn đồng bộ > Tick vào mục Google và chọn danh mục tương ứng > Cập nhật.02. Theo danh sách sản phẩm:

Truy cập menu "Sản phẩm" > Chọn "Tất cả sản phẩm" > Lọc theo điều kiện hoặc theo danh mục sản phẩm nếu có > Tick vào tất cả sản phẩm bạn muốn đồng bộ > Nhấp "Chọn thao tác" > Thêm kênh bán hàng > Chọn Google > Chọn danh mục tương ứng > Đăng.                       


Sau khi đồng bộ sản phẩm xong, bạn quay lại Google Shopping > "Đồng bộ sản phẩm" để xem tình trạng của sản phẩm.


Lưu ý: Tới đây bạn cần chờ 5 - 7 ngày để Google kiểm duyệt sản phẩm cho lần đầu. Để có thêm chi tiết về tình trạng kiểm duyệt sản phẩm của Google, bạn có thể chủ động theo dõi tại đường dẫn sau https://merchants.google.com (đăng nhập bằng tài khoản mà bạn đã nhập vào ở trên)


03. Hủy đồng bộ sản phẩm:

Để có thể hủy đồng bộ sản phẩm lên chiến dịch Quảng cáo, bạn chỉ cần làm ngược lại các bước ở trên là được (tức bỏ kênh bán hàng Google).


Chúc bạn bán hàng thành công!