Có nhiều cách để hiểu về Trang cảm ơn (Thank you page). Tại Haravan, trang cảm ơn xuất hiện khi Khách mua hàng hoàn tất một đơn hàng.Bạn cần phân biệt Trang cảm ơn với Trang thanh toán (Checkout page), cũng như lưu ý rằng cả hai trang này Haravan đều  không hỗ trợ can thiệp mã hóa mã nguồn bên trong.


Trang cảm ơn giúp bạn:

  • Gửi thông điệp tri ân đến Khách hàng.
  • Đo lường tỷ lệ chuyển đổi.
  • Tăng sự tương tác với Khách hàng thông qua các CTAs (Tiếp tục mua hàng, Liên hệ với chúng tôi).
  • Gửi email xác nhận tự động thông qua hệ thống Haravan.


Trang cảm ơn cũng được xem là một cách hữu hiệu để bạn nuôi dưỡng lòng trung thành của khách hàng.