Khi bạn thực hiện đồng bộ Facebook shop và được báo lỗi “Error validating access token” thì nghĩa là tài khoản Facebook của bạn đang bị nghẽn kết nối với Facebook hoặc vi phạm một quy tắc nào đó mà Facebook quy định.


Giải pháp cho trường hợp này là bạn thực hiện ngắt kết nối và kết nối lại.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.