Khi bạn sử dụng cùng một FanPage để kết nối với Harapage và Harafunnel thì nhãn hội thoại trong Harapage sẽ tự động được đồng bộ với nhãn khách hàng trong Harafunnel cho cùng một khách hàng tương tác.

  • Nhãn hội thoại Harapage
  • Nhãn khách hàng Harafunnel


Việc đồng bộ này là hai chiều và tự động. Bất cứ sự thay đổi từ cả Harapage và Harafunnel đều tự động về bên còn lại.


Lưu ý: nhãn hội thoại này là nhãn gán cho nhãn hội thoại inbox, không phải nhãn hội thoại comment.


Bạn vui lòng xem thêm bài hướng dẫn chi tiết về: