Trong lần nâng cấp chạy ngày 17/10/2018, HaraRetail cập nhật các tính năng mới sau:


Xác nhận hoàn thành cho đơn hàng 


Môt đơn hàng được gọi là hoàn thành khi đạt được đồng thời hai trạng thái: Đã thanh toán (Trạng thái giao hàng)Đã giao hàng (Trạng thái vận chuyển).


Khi một đơn hàng chưa hoàn thành được xác nhận thanh toán hết (trả toàn bộ giá trị còn lại của đơn hàng) thì trạng thái của đơn hàng đó được chuyển về trạng thái hoàn thành.


Xem chi tiết bài Hướng dẫn sử dụng tại đây.


Không xác nhận thanh toán cho đơn hàng đã hoàn trả


Trước bản Nâng cấp, một đơn hàng khi chưa thanh toán hết giá trị hóa đơn thì được phép Xác nhận thanh toán cho đơn hàng đó.


Sau bản Nâng cấp, một đơn hàng từng phát sinh thao tác hoàn trả thì không thể xác nhận thanh toán. Điều này đúng cả với việc đơn hàng chưa nhập trả hoàn toàn số lượng hàng hóa hay giá trị đơn hàng.


Xem chi tiết bài Hướng dẫn sử dụng tại đây.


Thêm menu tra cứu


Sau bản năng cấp ngày 17/10/2018, ứng dụng HaraRetail hỗ trợ thêm một thanh menu tra cứu. Thanh menu này giúp Nhà bán hàng tra cứu thông tin sản phẩm và khách hàng có trong toàn bộ hệ thống.Thanh menu này hỗ trợ Nhà bán hàng tra cứu hai thông tin:

  • Sản phẩm.  

    Xem chi tiết bài Hướng dẫn sử dụng tại đây.

  • Khách hàng.

    Xem chi tiết bài Hướng dẫn sử dụng tại đây.


Hỗ trợ kết nối máy in


Sau bản năng cấp ngày 17/10/2018, ứng dụng HaraRetail hỗ trợ Nhà bán hàng kết nối và sử dụng máy in hóa đơn.


Chức năng này giúp Nhà bán hàng in được đơn hàng trực tiếp bằng ứng dụng HaraRetail.


Xem chi tiết bài Hướng dẫn sử dụng tại đây.