Nguyên nhân trang quản trị của bạn không có báo cáo vì gói dịch vụ bạn sử dụng không được hỗ trợ. 


Bạn tham khảo bảng giá Haravan và xem gói dịch vụ của bạn có được hỗ trợ tính năng Báo cáo.


Nếu cần tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ qua các kênh liên hệ sau: