Tại Haravan, bạn có thể cấu hình tên miền theo 2 chế độ:


Để  các tên miền chạy độc lập, bạn thực hiện như sau:

  1. Tử Trang quản trị Haravan ➨ Website ➨ Tên miền.
  2. Bạn nhấp chọn Dùng làm tên miền chính.
  3. Trong hộp thoại, bỏ chọn checkbox “Chuyển hướng tất cả truy cập vào tên miền này”.
  4. Lưu lại.


Vui lòng xem thêm các bài viết Quản lý tên miền.