Gói dịch vụ tại Haravan chỉ giới hạn tính năng trong Trang quản trị Haravan, có nghĩa là gói doanh nghiệp không có module đơn hàng, khuyến mãi, ..


Tùy theo từng giao diện mà có thể ngoài web vẫn có chức năng bán hàng do đó khách vẫn đặt được hàng, hệ thống vẫn gửi email về nhưng khi bạn vào Trang quản trị Haravan sẽ không thấy phần đơn hàng để xem.


Nếu bạn chỉ muốn giới thiệu thông tin / sản phẩm thì liên hệ Haravan để được hỗ trợ qua các kênh liên hệ sau: