Để thêm được sản phẩm gợi ý trên Haravan, bạn cần:


Bước 1: Cài đặt ứng dụng Product Recommend.

  1. Truy cập vào đây để tiến hành cài đặt.

  2. Xem nội dung hướng dẫn sử dụng tại đây.


Bước 2: Tùy chỉnh trong ứng dụng Product Recommend

  1. Từ Trang quản trị Haravan ➨ Sản phẩm ➨ chọn sản phẩm.

  2. Vào chi tiết sản phẩm Apps Product Recommend.


  3. Chọn sản phẩm gợi ý bằng cách nhấn nút Thêm.


  4. Kết quả hiển thị trên website.