Trong lần nâng cấp chạy ngày 08/08/2018, ứng dụng HaraRetail cập nhật các tính năng mới sau:


Thiết lập cửa hàng - Thêm chức năng Báo cáo


Trong lần Nâng câp ngày 08/08/2018, ứng dụng HaraRetail cung cấp một tính năng hoàn toàn mới: hỗ trợ Nhà bán hàng xem Báo cáo.Với chức năng này, Nhà bán hàng có được các giá trị thống kê, mà qua đó biết được tình hình kinh doanh và có kế hoạch quản lý tốt hơn.


Xem chi tiết bài Hướng dẫn sử dụng tại đây.


Thiết lập cửa hàng - Thay đổi cách lưu cấu hình


Trước bản Nâng cấp, các tùy chỉnh cấu hình được lưu theo ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động.


Sau bản Nâng cấp, các tùy chỉnh liên quan đến thiết lập cửa hàng được lưu theo cửa hàng. Điều này có nghĩa là nếu Nhà bán hàng sử dụng nhiều tài khoản cửa hàng trên ứng dụng thì cấu hình thiết lập cửa hàng sẽ khác nhau tùy theo thiết lập tùy chỉnh của Nhà bán hàng.


Xem chi tiết bài Hướng dẫn sử dụng tại đây.Trung tâm hỗ trợ - Thống nhất trang Hướng dẫn sử dụng


Sau bản Nâng cấp, ứng dụng HaraRetail thống nhất trang Hướng dẫn sử dụng trên Trung tâm hỗ trợ là trang https://help.hararetail.com.Với trang hướng dẫn sử dụng, Nhà bán hàng được cung cấp tài liệu để biết cách sử dụng ứng dụng và giải đáp thắc mắc qua các câu hoi FAQ, cũng như nắm bắt được các tính năng mới qua các bản nâng cấp ứng dụng Haravan.


Xem chi tiết bài Hướng dẫn sử dụng tại đây.


Đơn hàng - Thêm Phí vận chuyển


Khi hoàn tất đơn hàng trong giỏ hàng, Nhà bán hàng được hỗ trợ thêm phí vận chuyển cho đơn hàng. Phí vận chuyển đặc biệt hỗ trợ cho trường hợp đơn hàng COD, khi Nhà bán hàng giao dịch đơn hàng tại cửa hàng nhưng Khách mua hàng nhận hàng khi thanh toán và giao hàng sau đó. 


Điều này cũng tăng tính nhất quán cho cơ chế chi phí trên Trang quản trị Haravan. Từ đó, gia tăng hiệu quả trong hoạt động và quản lý kinh doanh của Nhà bán hàng.


Xem chi tiết bài Hướng dẫn sử dụng tại đây.


Đơn hàng - Thay đổi quy tắc cho đơn hàng COD


Sau bản nâng cấp, khi hoàn tất đơn hàng trong giỏ hàng, trong trường hợp Nhà bán hàng chọn phương thức thanh toán COD thì cần lưu ý các quy tắc sau:

  • Số tiền thanh toán mặc định là 0 và Nhà bán hàng không thể điều chỉnh số tiền này. Do đó, đơn hàng có trạng thái thanh toán là "Chưa thanh toán".
  • Đơn hàng có trạng thái giao hàng là "Chưa giao hàng" và Nhà bán hàng không thể điều chỉnh trạng thái này.Xem chi tiết bài Hướng dẫn sử dụng tại đây.