Để có thể thực hiện được quảng cáo Google Smart Shopping từ các sản phẩm trên website của mình thì bạn phải tuân thủ theo các chính sách và nội quy mà Google yêu cầu để bảo vệ người dùng của mình như:

  • Chính sách giao hàng.
  • Chính sách thanh toán.
  • Hướng dẫn mua hàng.
  • Chính sách đổi trả
  • Thông tin liên hệ.


Nếu website của bạn không có các thông tin về những chính sách đã nêu ở trên, Google sẽ từ chối các yêu cầu về đồng bộ sản phẩm hay thực hiện quảng cáo Google Smart Shopping của bạn. 

Vì thế đây là yêu cầu bắt buộc, nếu như bạn muốn sử dụng quảng cáo Google Smart Shopping.


Nếu như website của bạn chưa có các chính sách nêu trên thì sau đây là những thông tin mẫu bạn có thể tham khảo để bổ sung cho website của mình.

Xem nội dung mẫu về các chính sách bằng cách nhấp vào link này.


Cảm ơn các bạn đã quan tâm!