Để biết được hiện tại cửa hàng đang áp dựng những hình thức nào, bạn thao tác như sau:

  • Có thể đăng nhập hoặc không đăng nhập tài khoản.

  • Nhấp chọn vào “Chương tình tích điểm thưởng” trên giao diện.

  • Trên hộp thoại, bạn chọn “Cách nhận điểm thưởng” để tham khảo các hình thức mua hàng quy đổi tại cửa hàng.