Để thương hiệu của bạn được thấy khi tìm kiếm hình ảnh qua Google search Image, bạn nên cài đặt ứng dụng Ap watermark tại đây.


Để được hướng dẫn chi tiết, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh: