Nhập file kiểm kho sẽ so sánh chênh lệch và ghi đè lên tồn kho của sản phẩm; 


Nhập file dữ liệu sẽ cộng thêm số tồn kho vào số tồn hiện tại.


Lưu ý: cần xác định kho trước khi nhập file.