Để sử dụng Harafunnel bạn không cần phải mua gói dịch vụ tại Haravan, bởi Harafunnel hoàn toàn miễn phí, không giới hạn tính năng và thời gian sử dụng.


Bạn vui lòng vào link tại đây để bắt đầu kết nối và sử dụng.