Để cài đặt chatbox trước tiên bạn cần phải có: 

  1. Tài khoản website tại Haravan. Nếu bạn chưa có, có thể đăng ký tạo một website tại đây.

  2. Tài khoản Facebook của bạn cần có quyền quản trị để có thể kết nối Fanpage với Harafunnel. Đăng nhập vào Harafunnel tại đây (công cụ hoàn toàn miễn phí).

Sau đó bạn vào link tại đây để tham khảo hướng dẫn chi tiết.