App tích điểm thưởng có thể áp dụng ngay cả khi bán hàng tại cửa hàng (POS).


Để có thể sử dụng được, bạn có thể chọn hình thức áp dụng là “Giá trị đơn hàng”


Khi giá trị đơn hàng đạt đến mức mà nhà bán hàng đặt ra thì khách hàng có thể chọn quy đổi để sử dụng chương trình khuyến mãi kèm theo.