Nếu bạn chọn hình thức áp dụng là Trị giá đơn hàng từ, thì cột K để trống không cần điền thông tin.


Ứng dụng Bulk Discount sẽ hỗ trợ tạo mã coupon bằng file, nhưng nguyên tắc mã vẫn tuân theo như khi tạo mã trong admin. Nên tùy hình thức áp dụng mà các cột I, J, K có thể có hoặc không có thông tin.