Tại Zalo Shop, Nhà bán hàng vào Zalo Official AccountCửa hàng ➨ Sản phẩm chọn thao tác Sửa để chỉnh sửa lại thông tin sản phẩm đã đồng bộ.