Để ngắt kết nối, bạn thực hiện như sau:

  1. Từ Trang quản trị ➨ Kênh bán hàng khác ➨ Zalo Store.

  2. Trong trang giao diện, chọn Ngắt kết nối.

  3. Trong cửa sổ Xóa kết nối ZaloStore, chọn Xóa để xác nhận.