Để đồng bộ sản phẩm lên Zalo shop, Nhà bán hàng thực hiện như sau:


Cách 1: Tại trang quản trị sản phẩm, check chọn hiển thị trên kênh Zalo như hình Cách 2: Nếu có nhiều sản phẩm cần đồng bộ, để thao tác nhanh hơn có thể xuất file sản phẩm ra và chọn Yes ở cột AS - Hiển thị kênh bán hàng Zalo, sau đó nhập lại file sản phẩm để được cập nhật.Cách 3: Còn 1 cách đồng bộ sản phẩm nữa là ở trang danh sách sản phẩm, chọn các sản phẩm cần đồng bộ ➨ chọn thao tác kênh bán hàng rồi đồng bộ