Để kết nối Zalo shop, Từ Trang quản trị ➨ Kênh bán hàng khác ➨ Zalo Store ➨ Kết nối Zalo store ➨ chọn page cần kết nối như hình mô tả.