Truy cập link https://oa.zalo.me/home Click vào Tạo Official Account


Sau đó bạn thực hiện các bước tiếp theo như hướng dẫn tại đây.