1. Để tạo tag tên cho 1 nhân viên, bạn vào 1 khách hàng cụ thể ➨ Chỉnh sửa nhãn ➨ gõ tên nhân viên ➨ Chỉnh sửa nhãn2. Để chọn tag tên nhân viên, bạn vào 1 khách hàng cụ thể ➨ Chỉnh sửa nhãn ➨ chọn tên nhân viên đã tạo ➨ Chỉnh sửa nhãnBạn vui lòng xem chi tiết tại đây.


Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận được hỗ trợ: