Hiện tại có 1 số vấn đề cần hiểu rõ về HCM POST.


1. Trang http://donhang.hcmpost.vn/ là trang của Hồ Chí Minh.


2. Trang HCM POST mà Haravan đang kết nối là http://ws.hcmpost.vn/reghcm/Index1.aspx thuộc về tổng cục. Nếu muốn kết nối thì phải đăng ký ở link được show ở phần kết nối ở Haravan để đăng ký tài khoản sử dụng.


Việc link 2 tài khoản này với nhau có thể nhờ HCM POST hỗ trợ.