Để kết nối kênh bán hàng Lazada với Haravan, bạn có thể tham khảo và thao tác tại đây.


Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ trực tiếp.