Giá tối thiểu mà Facebook shop hiển thị là 10.000đ.