Nguyên do là kết nối bị lỗi. 


Để khắc phục, vào ngắt kết nối sản phẩm đó và kết nối lại.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.