Tại Trang quản trị, vào Sản phẩm ➨ Tất cả sản phẩm ➨ Check chọn từng sản phẩm rồi bấm chọn kênh bán hàng facebook shop.