Để đồng bộ sản phẩm từ Haravan lên Facebook shop sẽ mất tối thiểu 30 phút, vì phải đợi Facebook xét duyệt. 


Tuy nhiên, thực tế là thời gian không xác định vì facebook không có thông tin về vấn đề này, đồng thời còn tùy vào số lượng sản phẩm đồng bộ lên, dung lượng hình ảnh,..