Nguyên do là Facebook chỉ hỗ trợ nội dung No Rich, không hỗ trợ nội dung HTML. Biện pháp là bạn nhập nội dung mô tả sản phẩm lên mục trích dẫn.