Nếu bạn chỉ vừa kết nối Facebook Shop, chưa có sản phẩm nào đồng bộ thành công. Hãy thử ngắt kết nối và kết nối lại. 


Ở bước kết nối, bước cuối cùng hãy chắc rằng bạn đã ấn cho phép đồng bộ sản phẩm qua Facebook Shop.Trong trường hợp bạn đã có sản phẩm đồng bộ thành công, và các sản phẩm bạn vừa thử lại không thành công. Hãy vào phần Facebook - Quản lý chung, Haravan sẽ thông báo cho bạn biết nguyên nhân.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.