Trong một khu vực có thể thiết lập nhiều gói vận chuyển, khi thiết lập phí vận chuyển thì đặt tên phí khác nhau, điều kiện hạn mức đơn hàng giống nhau.