Đôi khi khi chuyển đơn hàng sang nhà vận chuyển GHTK, bạn nhận được thông báo lỗi 

- Nguyên nhân có thể là hệ thống gặp lỗi kết nối với nhà vận chuyển. Giải pháp khắc phục là bạn ngắt kết nối rồi kết nối lại.

- Một nguyên nhân khác là bạn đã kết nối với nhà vận chuyển nhưng chưa thực hiện liên kết kho. Bạn thực hiện liên kết kho với nhà vận chuyển, sau đó xử lý lại giao hàng cho đơn hàng. (Bạn vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.)

- Một nguyên nhân nữa, đây là lỗi bug của hệ thống. 

Nếu sau khi thử nhiều cách mà vẫn không khắc phục được, bạn gửi thông tin tài khoản GHTK (user, mật khẩu) đến bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận được hỗ trợ: