Khi kết nối Haravan và ViettelPost tự động không cần tài khoản giúp:

  • Khách hàng tiết kiệm được thời gian đăng ký tài khoản, tiết kiệm.

  • Khách hàng không bị ràng buộc chọn bưu cục bắt buộc

  • Không lo bị mất/nhầm đơn vì đã có mã vận đơn Haravan

Trước khi chọn nhà Vận chuyển thì bạn liên hệ bên ViettelPost để ghi nhận bưu cục và ghi nhận phần thu hộ.