Khi Viettel Post lấy đơn hàng của bạn đều để lại cho bạn một giấy xác nhận đã lấy hàng. Hãy mang nó kèm với CMND của bạn ra bưu cục để nhận tiền COD nếu chúng đã được thu.


Hiện tại Haravan sẽ hỗ trợ tự động kết nối với Viettel Post bằng tài khoản Haravan, nên bạn không thể kết nối tài khoản riêng Viettel Post của bạn được.