Trong trường hợp bạn mất tài khoản/mật khẩu quản trị nội dung website, quản trị mail… của mình, bạn hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ đang quản lý dịch vụ tên miền của bạn để được hỗ trợ.


Bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ: