Bạn có thể thay đổi các thông tin liên hệ của tên miền đăng ký bao gồm: 

 • Đối với tổ chức

  • Địa chỉ liên hệ

  • Số điện thoại

  • Địa chỉ thư điện tử đối với tổ chức

  • Cập nhật máy chủ DNS của tên miền

 • Đối với cá nhân

  • Địa chỉ liên hệ

  • Email 

  • Số điện thoại

  • Số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân; 

  • Cập nhật máy chủ DNS của tên miền.

Bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ: