Có 2 loại tên miền: tê

  1. Tên miền quốc tế là những tên miền có phần đuôi là com, net, org, biz, info.

  2. Tên miền quốc gia có phần đuôi là ký hiệu của mỗi quốc gia. Ví dụ: com.vn, edu.vn, net.au,...