Bạn có thể đăng ký tên miền với số lượng không giới hạn và điều này phụ thuộc vào ngân sách của bạn.