Tất cả chi phí là cố định và không có phí nào khác.

Bạn vui lòng xem chi tiết bảng giá tại địa chỉ tại đây.