Tên miền dài chỉ khó nhớ chứ không ảnh hưởng đến tốc độ truy cập. Để có được sự thuận tiện cho người sử dụng, bạn nên đăng ký tên miền càng ngắn càng tốt. Việc gõ một tên miền dài vào thanh địa chỉ của trình duyệt sẽ khiến khách hàng cảm thấy khó chịu, rất dễ gây nhầm.