Bạn có thể chuyến sau khi đang ký it nhất 7 ngày và trước thời gian hết hạn. Để chuyển đổi bạn cần làm một số thủ tục theo quy định. Liên hệ nhà cung cấp để được hỗ trợ.


Bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ: